รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0095

รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0050

รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0114

รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0094

รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0090

รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0083

รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0072

รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0074

รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0077

รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0080

รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0082

รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0070

รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0065

รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0063

รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0059

รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0056

รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0049

รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0048

รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0045

รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0041

รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0030

รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0029

รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0007

รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0018

รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0020

รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0021

รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0028

รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0016

รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0035

รับจัดเลี้ยง

c4df82dc3324393b8a5944e41f890b5b1_4620693218540886744_190827_0036

“VOLVO ONE TEAM” ปาร์ตี้ของแบรนด์รถยนต์ชั้นนำอย่าง volvo
เราจึงรังสรรค์เมนูอาหารพร้อมด้วย Special Drink สุดพิเศษ
ให้สมกับความพรีเมี่ยมของ volvo