รับจัดเลี้ยง

lism-cover

รับจัดเลี้ยง

lism-01

รับจัดเลี้ยง

lism-02

รับจัดเลี้ยง

lism-03

รับจัดเลี้ยง

lism-04

รับจัดเลี้ยง

lism-05

รับจัดเลี้ยง

lism-06

รับจัดเลี้ยง

lism-07

รับจัดเลี้ยง

lism-08

รับจัดเลี้ยง

lism-09

รับจัดเลี้ยง

lism-10

รับจัดเลี้ยง

lism-11

รับจัดเลี้ยง

lism-12

รับจัดเลี้ยง

lism-13

รับจัดเลี้ยง

lism-14

รับจัดเลี้ยง

lism-15

รับจัดเลี้ยง

lism-16

งานปาร์ตี้ที่ทางเราได้นำเสนออาหารในรูปแบบผสมผสานระหว่างฟิวชั่นค็อกเทลกับซุ้มอาหาร เพื่อสร้างควมหลากหลายและสนุกกับอาหารของเราได้มากขึ้น