lism-cover

lism-01

lism-02

lism-03

lism-04

lism-05

lism-06

lism-07

lism-08

lism-09

lism-10

lism-11

lism-12

lism-13

lism-14

lism-15

lism-16

งานปาร์ตี้ที่ทางเราได้นำเสนออาหารในรูปแบบผสมผสานระหว่างฟิวชั่นค็อกเทลกับซุ้มอาหาร เพื่อสร้างควมหลากหลายและสนุกกับอาหารของเราได้มากขึ้น