รับจัดเลี้ยง

embassy-04

รับจัดเลี้ยง

embassy-01

รับจัดเลี้ยง

embassy-02

รับจัดเลี้ยง

embassy-03

รับจัดเลี้ยง

embassy-05

รับจัดเลี้ยง

embassy-06

รับจัดเลี้ยง

embassy-07-e1552042041833

รับจัดเลี้ยง

embassy-08

รับจัดเลี้ยง

embassy-09

รับจัดเลี้ยง

embassy-10

รับจัดเลี้ยง

embassy-11

รับจัดเลี้ยง

embassy-12-e1552042162250

แรงบันดาลใจในการนำเสนอมาจากเรื่องราว คำสอน พระราชกรณียกิจ และกิจกรรมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙ ทรงโปรดปรานมาแสดงไว้ในรูปแบบต่างๆ