“AESTHETIC SENTATION” สุนทรีย์ศาสตร์แห่งการจัดเลี้ยง ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง และ สัมผัสศาสตร์แห่ง รูป รส กลิ่น สัมผัสพร้อมบริการต่างๆ
อาทิเช่น ค็อกเทล, ไทยบุฟเฟ่ต์ และ อินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ต์, โต๊ะจีน, โต๊ะไทย, เชตเมนูนานาชาติทั้งไทย จีน และ ตะวันตก, ซุ้มอาหาร
สแน็ค บ็อกซ์, คอฟฟี่ เบรค, ไฮที และ อีกหลากหลายบริการที่รวบรวมความอร่อยและความพิเศษเฉพาะคุณในวาระโอกาศพิเศษต่างๆของ
คุณ ทั้งงานแต่งงาน งานหมั้น งานเลี้ยงสังสรรค์ งานเปิดตัวสินค้า งานอีเว้นท์ต่างๆ ร่วมสัมผัสศาสตร์แห่งความอร่อยและความสุขได้แล้ววันนี้

 

THE CHEF CATERING CO.,LTD. 98/50 Moo.8 Rachathewa Bangphi Samutprakarn 10540
Tel.02 727 5501-3 Fax. 02 329 0468 www.thechefcatering.com

 

Copyright 2013. Designed by Thechefcatering.com Privacy Policy | Terms of Use | XHTML | CSS